Uitnodiging Informatie‐bijeenkomst Stg. Lawa Mena Hau Lala

Op zaterdag 19 september heeft wandelgroep Djalan untuk Maluku weer deelgenomen aan de Dam tot Damloop 2015,
een jaarlijks wandelevenement van Amsterdam naar Zaandam.

Aan deze wandeltocht heeft de wandelgroep i.s.m. werkgroep RMS Moordrecht een sponsorloop gekoppeld,
waarvan de opbrengsten o.a. bestemd zijn ter ondersteuning van Stg. Lawa Mena Hau Lala.

Naast de sponsorloop werden ook speciaal voor deze sponsoractie ontworpen t‐shirts verkocht.
Om de opbrengsten en de ontwikkelingen rond deze sponsoractie naar u terug te koppelen hebben wij
Stichting Lawa Mena Hau Lala uitgenodigd om informatie te verstrekken over de laatste ontwikkelingen
rondom de activiteiten van de Stichting.

Tevens zal door wandelgroep Djalan untuk Maluku/wg RMS Moordrecht de opbrengsten van de sponsoractie
bekend gemaakt worden en aan de Stichting worden overhandigd. Wij nodigen U allen hierbij uit om deze bijeenkomst
bij te wonen om hiermede ook uw steun en solidariteit te betuigen aan het doel en het streven van
Stichting Lawa Mena Hau Lala. Wij hopen van harte op uw komst.